FerrumCity

Hej!

Du har förmodligen hamnat på denna sida efter att ha försökt nå webbplatsen ferrumcity.se. Den existerar inte längre, men nedan får du tips om länkar till information liknande den som fanns på ferrumcity.se. 

FerrumCity var från början en fakta-cdrom om stål och stålindustri framtagen på uppdrag av Jernkontoret. Under åren 2005-2006 distribuerades drygt 40 000 exemplar av cdrom-skivan, främst till elever och lärare över hela landet.

2013 webbaserades innehållet och webbplatsen ferrumcity.se lanserades. Webbplatsen byggde på en teknik som det idag inte längre finns stöd för (den krävde en så kallad Flash-spelare för att fungera) och därför avvecklades webbplatsen under 2020.

På ferrumcity.se fanns mängder av fakta. Det handlade till exempel om järn- och stålproduktion, stålåtervinning och -användning, svenska järn- och stålföretag på världsmarknaden, materialteknisk utbildning, stålets egenskaper och utveckling mot nya tillämpningar genom forskning samt ett avsnitt om stålets historia.

Nedan hittar du länkar till sådan information. Hoppas att länkarna kan vara dig till nytta! 

Filmer och animationer:

Järn- och stålfakta:

Material- och processteknisk utbildning:

Om jobben:

Historisk information: