Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Småländsk bruksbebyggelse. Bruk – omland

Olof Nordström

2000. Inbunden. 218 s. Ill.
(Småländsk järnhantering under 1000 år. 4)
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 37.

Pris (SEK): 170:-

Boken söker följa den småländska bruksbebyggelsen från äldsta tider fram till början av 1900-talet då den speciella brukskaraktären blev alltmera otydlig. Den behandlar den äldsta bebyggelsen – en del av den tidens gårdar och byar – den analyserar de första verkliga bruken, fortfarande länkade till sina agrara omland. Den visar hur bebyggelsen inspireras av olika stilideal och arkitektoniska strömningar under senare delen av 1700-talet, då hela bruksorter byggs upp efter olika plansystem. Den vill också diskutera hur den begynnande industrialismen påverkade de gamla bruken. Till sist tas ett viktigt problem upp – hur den klassiska bruksbebyggelsen bevarats eller icke bevarats i de gamla bruksorterna.

De småländska bruken har alltid varit hårt länkade till sina omland. Denna fråga behandlas ingående.

Olof Nordström är kulturgeograf och docent vid Lund universitet.