My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Småländsk bruksbebyggelse. Bruk – omland

Olof Nordström

2000. Inbunden. 218 s.
(Småländsk järnhantering under 1000 år. 4)
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 37.

Price (SEK): 170:-

Boken söker följa den småländska bruksbebyggelsen från äldsta tider fram till början av 1900-talet då den speciella brukskaraktären blev alltmera otydlig. Den behandlar den äldsta bebyggelsen  en del av den tidens gårdar och byar  den analyserar de första verkliga bruken, fortfarande länkade till sina agrara omland. Den visar hur bebyggelsen inspireras av olika stilideal och arkitektoniska strömningar under senare delen av 1700-talet, då hela bruksorter byggs upp efter olika plansystem. Den vill också diskutera hur den begynnande industrialismen påverkade de gamla bruken. Till sist tas ett viktigt problem upp – hur den klassiska bruksbebyggelsen bevarats eller icke bevarats i de gamla bruksorterna.

De småländska bruken har alltid varit hårt länkade till sina omland. Denna fråga behandlas ingående.

Olof Nordström är kulturgeograf och docent vid Lund universitet.