Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Osmundgruppen: Slutrapport

1973. 14 s.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 8.
Slutsåld.

Utan överdrift kan hävdas att äldre svensk järnhantering varit föremål för en ovanligt omfattande forskning. Inte minst har det mångfasetterade problemet rörande den svenska os­munden fångat intresset. Vissa resultat framlades vid Jernkontorets tekniska diskussionsmöte 1922. Sedan dess har spridda försök gjorts att belysa olika sidor av pro­blemet. Någon större undersökning, avsedd att ge en allsidig belysning av osmundsjärnet, har inte förekommit. Problemets svårighetsgrad och rikedom på aspekter – tek­niska, ekonomiska och arkeologiska, för att nämna de viktigaste – har bidragit till en rad missuppfattningar och en viss mytbildning i frågan.

Efter preliminära diskussioner inom en intresserad krets, bildades i början av år 1970 den tvärvetenskapligt samman­satta Osmundsgruppen, som senare anslöts till Jernkontorets Bergshistoriska utskott. Förutom förnyade arkiv- och källstudier skulle tekniska forskningsmetoder såsom strukturundersökning och teknologiska prov användas. Dessutom skulle ett sam­arbete etableras mellan arkeologer och tekniska experter.

Verksamheten har bedrivits med stor intensitet och resulterat i att gruppen efter nitton sammanträden kan avge föreliggande slut­rapport.