Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

JBF centrum för skrotinköp 1917–2007. Ett stycke svensk industrihistoria under 90 år

2007. Häftad. 80 s. ill.

Pris (SEK): 130:-

Denna skrift är ämnad att ge en kortfattad historisk bild av ett företag som under lång tid haft stor betydelse för en rationell hantering av den svenska järn- och stålindustrins försörjning med skrotråvaror. Vi som arbetat med densamma har riktat in oss på att i första hand belysa skrotfrågorna som under alla år dominerat företagets verksamhet. Vi har emellertid även berört några andra uppgifter som ägarna inom järnhanteringen ålagt JBF, som till exempel inköp av legeringsämnen och allmänna förnödenheter. För skrotet har vi i befintliga arkivutrymmen funnit omfattande material ur vilket det varit angeläget att sortera ut väsentligheter. Däremot saknas tyvärr en hel del uppgifter bl.a. om legeringsinköp och om inköp av verktyg, maskiner m.m. Vi har gjort vårt bästa för att belysa bakgrunden till bildandet av JBF, viktiga händelser under år som gått och det unika samarbetet mellan köpare och säljare på en, under många år, av exportförbud, bunden skrotmarknad.

Under de 90 år som JBF verkat har mycket hänt i det svenska samhället och i omvärlden. Som en påminnelse därom har vi i vår skrift tagit med ett litet urval av sådana händelser trots att de inte är direkt knutna till "skrothistorien".