Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Harhyttan i Silvbergs socken i Dalarna – Summary

Viking Wedberg, Nils Björkenstam, Peter Kresten

1985.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 35.
Slutsåld.

Ar 1979 påbörjades undersökningar av en reduktionsugn för järnframställning i Harhyttan, Silvbergs sn, Dalarna. Avsikten var, att undersökningarna då också skulle slutföras, men dåligt väder och bristande ekonomiska resurser omöjliggjorde detta.

Anledningen till undersökningarna var en diskussion med divergerande åsikter om ugnstypen, därå ena sidan hävdades, att den var en styckeugn (Tholander 1973 och 1978), å den andra att den var en masugn (Björkenstam 1975 och 1978). Diskussionen hade föregåtts av en år 1972 av bergsingenjör Tholander genomförd undersökning, varvid man under två dagar rensat ugnen från rasmassor samt tagit upp några av de på ugnsbottnen liggande hällarna (Tholander, rapport till Raä Dnr 005931, 1972 09 15). Vid denna undersökning tyckte man sig iakttaga konstruktionsdetaljer, som tidigare icke varit kända i samband med masugnar.

När därför undersökningarna återupptogs år 1979 och 1981 var målsättningen klart angiven: Att fastställa, till vilken ugnstyp ugnen i Harhyttan hörde och hur ugnen var konstruerad. Undersökningarna utfördes i regi av Arkeometallurgiska institutet, Håksberg, I Håksberg-instititutet förvaras provrmaterial, originalritningar etc. Som platstedare fungerade år 1979 antikvarie Lena Thålin-Bergman, Statens historiska museer, och år 1981 fil.kand. Viking Wedberg. I undersökningarna deltog under en del av perioderna i sin egenskap av metallurg bergsingenjör Nils Björkenstam.