Användarvillkor

Det är fritt att ladda ner och använda bilderna i Jernkontorets bildbank.

Om en bild ska användas i reklam- eller marknadsföringssyfte krävs tillstånd av Jernkontoret.

Bilderna får inte användas i strid med god sed.
Bilderna får inte förvanskas eller säljas vidare.

Bildrättigheterna tillhör Jernkontoret och respektive fotograf/konstnär. 
Källan ska uppges, dvs. fotografens/konstnärens namn samt Jernkontoret.