Användarvillkor

Det är fritt att ladda ner och använda bilderna i Jernkontorets bildbank. Följande måste dock respekteras:

  • Bilderna får inte användas i reklam- eller marknadsföringssyfte.
  • Bilderna får beskäras men inte förvanskas eller användas i strid med god sed.
  • Bilderna får inte säljas vidare. Bildrättigheterna tillhör Jernkontoret och/eller respektive fotograf/konstnär. 

Vid användning av bild ska källan uppges, dvs. fotografens/konstnärens namn samt Jernkontoret. Årtalet ska också uppges.

Nedan finns ett par exempel på källhänvisning för denna bild:

Bildexempel.jpg

Exempel 1:
Foto: Pia och Hans Nordlander (2015), Jernkontorets bildbank.

Exempel 2:
Fotografi av Pia och Hans Nordlander (2015), källa: Jernkontoret.

 

Se även: Om bildbanken