Stipendier och bidrag

Det finns möjligheter att få ekonomiskt stöd till forskning, utveckling, utbildning, studieresor samt vetenskaplig publicering inom verksamhetsområden förknippade med järn- och stålframställning eller bergshistorisk forskning.

Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftelser för vilka Jernkontorets fullmäktige beslutar om utdelning. Stiftelserna lämnar bidrag och stipendier till forskning, utveckling, utbildning och studieresor. 

Jernkontoret delar även ut högskolestipendier till teknologer vid utvalda civilingenjörsprogram.

Dessutom finns stipendier att söka inom vissa av Jernkontorets teknikområden.  

Här är stipendierna indelade i följande grupper:

Information om utdelade stipendier 

I Jernkontorets årliga Berättelse till Brukssocieteten redovisas vilka personer som erhållit stipendier och i vilka syften.
Här kan du ladda hem Berättelse tilll Brukssocieteten.
Senast uppdaterad 2021-08-18