Vi tycker

Sveriges järn- och stålindustri har höga ambitioner inom många områden, men några av dessa kan vi inte uppnå på egen hand. Vi behöver därför samverka med politik och myndigheter – lokalt, nationellt och inom EU.

Här redogör vi för fyra av de mest aktuella politiska frågorna som berör vår svenska järn- och stålindustri och en hållbar omställning.