Vi tycker

Den pågående omställningen av svensk järn- och stålindustri är en förutsättning för att Sverige ska uppnå klimatmålen och begränsa den globala temperaturhöjningen. Men för att vi ska kunna fortsätta omställningen krävs en industripolitik som river hindren och skapar förutsättningar för detta. En god industripolitik är också en bra klimatpolitik.

Här redogör vi för fyra politiska frågorna som är särskilt prioriterade för vår svenska järn- och stålindustri och en hållbar omställning. Tillsammans med politik och myndigheter vill vi samverka kring dessa frågor – lokalt, nationellt och inom EU.