Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i tipptrailer

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i tipptrailer.

2015. 2 s. 

En tipptrailern används huvudsakligen till att transportera stålskrot och stålrullar till och från stålverk. För fordon som transporterar tungt gods, exempelvis metaller och skrot innebär en viktreduktion många gånger att fordonens lastkapacitet ökar. Genomökad lastkapacitet krävs färre transporter för att transportera en viss mängd gods vilket innebär effektivare transporter och minskad miljöbelastning.

I en fallstudie har man genom livscykelberäkningar undersökt miljönyttan av att uppgradera stål i en tipptrailer till höghållfasta stål.

Uppgradering av stål i en tipptrailer till höghållfasta stål resulterade i att trailerns lastkapacitet ökade med 1,3 ton.

Utsläppen av växthusgaser minskade därigenom med 5-6 % under trailerns livstid.

Att med höghållfasta stål tillverka lättare lastfordon leder till effektivare transporter och minskad miljöbelastning.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of the high strength steel tipping trailer, pdf, 1,9 Mb