Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Rostfria höghållfasta stål i tankbilstrailer

Faktablad om hur rostfria höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i tankbilstrailer.

2015. 2 s. 

Rostfria stål används normalt i miljöer som är korrosiva eller aggressiva och där det ställs höga krav på hygien. Genom att använda stål med hög hållfasthet i tankfordon är det möjligt att tillverka lättare och mer bränslesnåla fordon och många gånger öka dess lastkapacitet. Det leder till effektivare transporter och minskad miljöbelastning.

I en studie undersöks skillnader i en tankbilstrailers miljöpåverkan då tanken är tillverkad i två olika rostfria stålsorter. Ett konventionellt rostfritt stål och ett höghållfast rostfritt stål. Tankbilstrailerns miljöpåverkan har kvantifierats genom livscykelberäkningar.

Trots att miljöpåverkan från produktionen av det rostfria höghållfasta stålet är större än för det vanliga rostfria stålet är miljöpåverkan från den uppgraderade tankbilstrailerns hela livcykel lägre.

Genom att använda höghållfasta stål i en tankbilstrailer kunde lastkapaciteten öka med 2 ton. På så sätt minskar antalet resor som krävs för att transportera en viss mängd gods med nästan en tiondel.

Under en tankbils livstid minskar utsläppen av växthusgaser med ca 90 ton CO2e.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength stainless steel in tank trailers, pdf, 0,8 Mb