Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Stål skapar miljönytta

En rapport om stålindustrins bidrag till en hållbar värld.

Utgiven av Jernkontoret.

2015. 32.s.

Genom ständig utveckling och innovation samt förmågan att se möjligheter i samhällsutmaningar, kan svensk stålindustri behålla sin ledande roll, samtidigt som tillverkningsmetoderna ger ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt.

Det är vetenskapligt bevisat att de miljömässiga vinsterna av höghållfasta stål vida överstiger den miljöbelastning som uppstår i produktionen. Inom ramen för ett flerårigt forskningsprogram kallat Stålkretsloppet har forskarna värderat stålet ur ett livscykelperspektiv och funnit att miljöfördelarna är betydande, inte minst i fordonssektorn.

I denna rapport vill vi på ett enkelt sätt visa vad forskarna kommit fram till. Genom några exempel på produkter som analyserats ur ett livscykelperspektiv visar vi hur stål bidrar till miljönytta.