Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i en skruvavvattnare

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i en skruvavvattnare.

2015. 2 s. 

Att använda höghållfasta stål i konstruktioner kan förbättra designen och minska vikten. Lättare konstruktioner innebär att mindre mängd material behöver tillverkas och transporteras vilket minskar konstruktionens miljöbelastning.

I en fallstudie undersöks miljönyttan av att uppgradera stålet i en skruvavvattnare som används i gruvor från konventionella stål till höghållfasta stål. Den äldre modellen av spiralavvattnaren har många externa förstyvningar för att konstruktionen ska motstå höga vattentryck. Genom att uppgradera stålet till höghållfasta stål kan skruvavvattnaren motstå vattentrycket utan externa förstyvningar och antalet konstruktionsdelar kan därigenom reduceras. Resultatet av uppgraderingen i form av minskad miljöbelastning har kvantifierats genom livscykelberäkningar.

Genom att uppgradera stålet i en skruvavvattnare till höghållfasta stål samt ändra dess design kunde vikten reduceras med 26 %, och utsläppen av växthusgaser minska med ca 2 ton CO2e.

Kostnaderna för tillverkning och montering av skruvavvattnaren minskar genom uppgraderingen med 40 %.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength steel in a spiral dewaterer, pdf, 0,7 Mb