Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Avancerade rostfria stål i rörsystem

Faktablad om hur avancerade rostfria stål skapar miljönytta när de används i rörsystem.

2015. 2 s. 

Rostfria stål används normalt i miljöer som är korrosiva eller aggressiva och där det ställs höga krav på hygien. Användningen av höghållfasta rostfria stål gör det möjligt att minska mängden stål i konstruktionerna.

I en fallstudie har man beräknat skillnaden i miljöpåverkan från en produktionsanläggning för urea då anläggningens rörsystem byggs med ett konventionellt rostfritt stål alternativt med ett specialutvecklat
höghållfast rostfritt stål.

Genom att använda ett höghållfast rostfritt stål med större korrosionsmotstånd i en produktionsanläggning av urea minskade energianvändningen i tillverkningsprocessen med 7 %.

Uppgraderingen resulterar i att utsläppen av växthusgaser under rörsystemets livstid minskar med 265 000 ton CO2e.

Det höghållfasta stålet i fallstudien har utvecklats särskilt för att användas vid ureatillverkning, med egenskaper som gör det möjligt att köra tillverkningsprocessen med mindre syreinnehåll för att på så sätt minska energianvändningen. Det är ett exempel på hur stålproducenter kan samverka med kunder för att utveckla nya skräddarsydda stålsorter.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of advanced stainless steel in piping systems, pdf, 0,6 Mb