Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i Friends Arena

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i Friends Arena.

2015. 2 s. 

Byggindustrin är en av de sektorer som använder störst mängd stål. Användning av höghållfasta stål i byggnader gör det möjligt att minska mängden stål vilket medför minskad miljöbelastning eftersom en mindre mängd material behöver tillverkas och transporteras.

Genom att använda höghållfasta stål i taket på Friends Arena i Solna kunde vikten minskas med 13 procent, vilket medförde att de totala utsläppen av växthusgaser minskade med 900 ton koldioxid-ekvivalenter.

Andra faktorer som sannolikt resulterat i minskad miljöbelastning, men som är svåra att mäta är t.ex. enklare hantering av de lättare konstruktionsdelarna, mindre svetsarbete tack vare tunnare godstjocklekar och lättare stagning vid montering. 

Användningen av höghållfasta stål i Friends Arena minskade även kostnaden för konstruktionen. Tillverkarna av konstruktionselementen har beräknat den ekonomiska besparingen till cirka 20 miljoner kronor. Besparingen beror främst på att det krävdes färre svetsfogar samt lägre förvärmningstemperaturer vid svetsning då tunnare stål använts.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength steel in the Friends Arena, pdf, 0,8 Mb