Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Höghållfasta stål i dumper

Faktablad om hur höghållfasta stål skapar miljönytta när de används i dumper.

2015. 2 s. 

För fordon som transporterar tung last innebär en viktreduktion många gånger att fordonens lastkapacitet ökar. Med större lastkapacitet krävs färre resor för att transportera en viss mängd gods vilket leder till minskad miljöbelastning.

Det svenska stålet och företagens applikationskunskap skapar möjligheter att tillverka effektivare konstruktioner som minskar miljöbelastningen när produkterna används, såsom höghållfasta stål i fordon. Det är viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan från stålprodukters hela livscykel och inte bara se till miljöpåverkan från tillverkning av stålet. Stålets egenskaper som hög hållfasthet, lång livslängd och återvinningsbarhet gör materialet till en viktig del i en hållbar samhällsutveckling.

Faktabladet är en sammanfattning av en fallstudie inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet. 
Läs mer om Stålkretsloppet

Sammanfattningen finns även på engelska:
Environmental benefits of high strength steel in dumper trucks, pdf, 2,3 Mb