Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige

Den svenska järn- och stålindustrin

Svenska stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri 2045. 

April 2018, 122 s.

Sammanfattning:
Klimatfärdplan, sammanfattning. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (pdf, 0,4 Mb)

Summery in English:
Climate roadmap summery. For a fossil-free and competitive steel industry in Sweden (pdf, 0,3 Mb, 8 pages)

- - - -

Svensk järn- och stålindustri vill göra skillnad för det globala klimatet. Redan idag har svenska stålprodukter ett lågt klimatavtryck internationellt sett, och produkterna gör än större klimatnytta när de används i samhället. Samtidigt ska Sverige bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå det målet krävs åtaganden från alla samhällsaktörer, inte minst krävs en större samverkan mellan politiken och industrin.

Med anledning av detta har Jernkontoret tillsammans med representanter för stålindustrin under ett års tid arbetat fram stålindustrins färdplan. Arbetet har innefattat kartläggning av utsläpp och ett antal workshops med experter från olika delar av samhället för att identifiera möjliga lösningar. Stålindustrin har också samarbetat med initiativet Fossilfritt Sverige. Den 25 mars 2018 överlämnades färdplanen till statminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin.

I färdplanen beskrivs de olika processerna för att framställa stål, var utsläppen av koldioxid finns och vilka möjliga fossilfria alternativ som finns för att ersätta de fossila råvaror och bränslen som används idag.

Läs mer om Klimatfärdplanen

Klimatfärdplanen är skriven och upprättad av Jernkontoret på uppdrag av de svenska järn- och stålföretagen; SSAB, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless, Ovako, Uddeholm AB, Höganäs AB, Erasteel Kloster AB, Scana Steel Björneborg AB, Fagersta Stainless och Suzuki Garphyttan.

 

Se även:

Klimatfärdplan – sammanfattning och uppföljning 2020
I denna rapport redovisas huvudpunkterna i klimatfärdplanen och utvecklingen under den tid som gått sedan dess lansering 2018.

Kompetensfardplan-uppfoljning2020-mini.jpg