Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Klimatfärdplan – sammanfattning och uppföljning 2020

Den svenska järn- och stålindustrin

Sammanfattning och uppföljning 2020 av klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige 

Mars 2021, 36 s.

2018 presenterades den svenska järn- och stålindustrins klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige.

I denna rapport "Klimatfärdplan – sammanfattning och uppföljning 2020" redovisas huvudpunkterna i färdplanen och utvecklingen under den tid som gått sedan dess lansering 2018.

Svensk järn- och stålindustri beskriver i sin vision "Stål formar en bättre framtid" att endast samhällsnyttiga produkter ska lämna anläggningarna. Det är en vision som vi i branschen strävar efter varje dag. För att visionen ska bli verklighet krävs förutsättningar för en konkurrenskraftig järn- och stålindustri hela vägen fram till 2050 och även därefter. Klimatfärdplanen visar på möjliga lösningar som kan leda till en fossilfri och konkurrenskraftig bransch liksom hinder för detta mål, men den pekar också på vikten av ett nära samarbete mellan företagen och politiken för att planen ska lyckas.

Svensk järn- och stålindustri gör klimatnytta varje dag. Genom att skapa lösningar på samhällets behov, se klimatarbetet som en möjlighet att öka värdet i företagens erbjudanden och bibehålla en ledarposition på den globala marknaden stärker järn- och stålindustrin Sveriges positiva bidrag till en hållbar omställning. Klimatet känner inga nationsgränser och skulle må bra av att mer stål tillverkas i Sverige eftersom de globala utsläppen då skulle minska. Det betyder att den bästa klimatpolitiken är att värna bästa möjliga förutsättningar för järn- och stålproduktion i Sverige.

Mycket har hunnit hända sedan 2018. Vårt land och vårt näringsliv har bland annat drabbats hårt av coronakrisen, en nedgång i efterfrågan och tillverkning som behöver återhämtas. Samtidigt har tempot för att ställa om inte avtagit, snarare tvärtom.

En rad satsningar inom svensk järn- och stålindustrin har blivit verklighet sedan lanseringen av klimatfärdplanen 2018. Stora kliv och teknikskiften löper parallellt med små, viktiga projekt som skruvar i detaljerna. Med rätt förutsättningar, inte minst politiska beslut för tillväxt och konkurrenskraft, kan fler åtgärder genomföras och branschens gemensamma vision bli verklighet.

Läs mer om klimatfärdplanen och uppföljningen av den