Stålproduktionen ökade i mars

Enligt uppgifter från Jernkontoret ökade Sveriges råstålsproduktion i mars med 3,5 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets första kvartal är den sammanlagda råstålsproduktionen 4,4 procent lägre än motsvarande period 2023.

Stränggjutet ämne av stål. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Under mars 2024 tillverkades det i Sverige 407 000 ton råstål, vilket är 3,5 procent mer jämfört med mars 2023. Under årets första tre månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 1 108 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,4 procent jämfört med samma period i fjol. 

– Det är naturligtvis glädjande att produktionen ökade i mars, men det går inte att dra några mer långtgående slutsatser baserat på en enskild månadssiffra, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva råstålstillverkande anläggningar i Sverige.

 

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik