Stålproduktionen ökade i april

Enligt uppgifter från Jernkontoret ökade Sveriges råstålsproduktion i april med 1,0 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets första fyra månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 3,0 procent lägre än motsvarande period 2023

Stränggjutet ämne av stål. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Under april 2024 tillverkades det i Sverige 407 000 ton råstål, vilket är 1,0 procent mer jämfört med april 2023. Under årets första fyra månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 1 515 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 3,0 procent jämfört med samma period i fjol.

– Råstålsproduktionen har visserligen backat med drygt fyra procent under det första kvartalet jämfört med samma kvartal förra året, men jag noterar samtidigt att produktionen i både mars och april ökade med 3,5 respektive 1 procent jämfört med motsvarande månader ifjol, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva råstålstillverkande anläggningar i Sverige.

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik