Stålproduktionen minskade i februari

Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion i februari med 9,1 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets två första månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 8,6 procent lägre än samma period 2023.

Tappning av råstål från ljusbågsugn ned i skänk, 100 ton flytande stål vid 1680°C. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under februari 2024 tillverkades det i Sverige 329 000 ton råstål, vilket är 9,1 procent mindre jämfört med februari 2023.

Under årets första två månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 701 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 8,6 procent jämfört med samma period i fjol.

– Jag måste tyvärr konstatera att trenden med fallande produktion fortsatt även i februari, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva råstålstillverkande anläggningar i Sverige.

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik