Seminarium om Carina Bennerhags forskning som förändrar järnets historia

Arkeologen Carina Bennerhags forskning visar att jakt- och fångstsamhällen i norr utvecklade tekniker för järnframställning långt tidigare än vad forskarvärlden hittills hållit för sant. Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder in till kostnadsfritt, digitalt seminarium den 2 februari om forskningen som förändrar järnets historia.

Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum och doktor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman/Luleå tekniska universitet.  Karta: Carina Bennerhag © Norrbottens museum.

Jernkontorets bergshistoriska utskott bjuder in till digitalt seminarium om ny forskning som har kommit att förändra bilden av järn- och stålframställningens historia.

Under det digitala seminariet kommer vi få höra Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum och doktor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet, berätta om sin forskning och doktorsavhandling "Ståltillverkande jakt- och fångstgrupper i det forntida arktiska Europa". Det kommer även att ges utrymme för frågor.

Det kostar inget att delta i seminariet.

Tid: Fredag 2 februari, klockan 14.00–15.30

Plats: Via länk (Zoom)

Någon dag innan seminariet kommer länk att mejlas ut till dem som anmält sig.

Anmälan senast den 31 januari:
Anmäl deltagande genom att klicka här (formulär öppnas i nytt fönster)

Bakgrund:

Omkring 2010 fann arkeologer vid Norrbottens museum ett oväntat fynd. Vid Sangis (mellan Kalix och Torneå) hittade de rester av järn- och stålframställning som kunde dateras till 200 år före vår tideräkning. Fyndet har kommit att förändra bilden av järn- och stålframställningens historia.

Carina Bennerhag är arkeolog vid Norrbottens museum och doktor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. Hon deltar även i Jernkontorets forskningskommitté "Järnförsöken i Nya Lapphyttan", som arbetar med järnframställningsförsök vid den medeltida järnframställningsplatsen Lapphyttan nära Norberg

Fyndet vid Sangis inspirerade Carina Bennerhag till att tillsammans med Kristina Söderholm, professor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet, på nytt analysera tidigare fynd från järnframställningsplatser i norra Skandinavien.

I slutet av 2023 disputerade Carina Bennerhag med sin doktorsavhandling Ståltillverkande jakt- och fångstgrupper i det forntida arktiska Europa. I denna lyfter hon fram betydelsen av arktisk järnteknik i den globala forntida järnhistorien. Hon visar att jakt- och fångstsamhällen i norr utvecklade tekniker för att framställa järn för över 2 000 år sedan – långt tidigare än vad forskarvärlden hittills hållit för sant – vilket fick stor medial uppmärksamhet.

Läs mer:

Catarina-och-Bennerhags-avhandling.jpg

Catarina Karlsson, koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret, med ett exemplar av Carina Bennerhags doktorsavhandling. Catarina hälsar alla som vill delta i det digitala seminariet om denna forskning varmt välkomna!