Stålproduktionen minskade i maj

Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion i maj med 3,9 procent. Under årets fem första månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 4,3 procent lägre än samma period 2022.

Stränggjutet ämne av stål. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Under maj 2023 tillverkades det i Sverige 378 000 ton råstål, vilket är 3,9 procent mindre jämfört med maj 2022.

Under årets fem första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 1 940 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,3 procent jämfört med samma period i fjol. 

Som en följd av konjunkturen började råstålsproduktionen bromsa in redan i slutet av förra året och det är ju inte helt oväntat att den utvecklingen har fortsatt även under våren, vilket siffran för maj bekräftar, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik