Stålproduktionen minskade i juli

Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion i juli med 3,4 procent. Under årets sju första månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 4,3 procent lägre än samma period 2022.

Under juli 2023 tillverkades det i Sverige 314 000 ton råstål, vilket är 3,4 procent mindre jämfört med juli 2022.

Under årets sju första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 2 619 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,3 procent jämfört med samma period i fjol.

Juli är en månad som där produktionen ofta går ner men att trenden med en lägre takt i råstålsproduktionen har fortsatt även under sommaren bekräftas av att även juliproduktionen ligger lägre än under samma månad i fjol, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik