Ökad stålproduktion i oktober

Enligt uppgifter från Jernkontoret ökade Sveriges råstålsproduktion i oktober med 2,5 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets tio första månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 3,9 procent lägre än samma period 2022.

Chargering (insättning) av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot. Foto Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under oktober 2023 tillverkades det i Sverige 312 000 ton råstål, vilket är 2,5 procent mer jämfört med oktober 2022.

Under årets tio första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 3 591 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 3,9 procent jämfört med samma period i fjol.

Glädjande med en positiv siffra för stålproduktionen i oktober, men när vi betraktar situationen i ett större perspektiv, är det tydligt att det råder en övergripande nedåtgående trend under hela året, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

 

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik