Minskad stålproduktion första halvåret

Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion under det första halvåret med 4,5 procent.

Tappning av råstål från ljusbågsugn ned i skänk, 100 ton flytande stål vid 1680°C. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under juni 2023 tillverkades det i Sverige 365 000 ton råstål, vilket är 5,4 procent mindre jämfört med juni 2022.

Under det första halvåret har det i Sverige sammanlagt tillverkats 2 305 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,5 procent jämfört med samma period i fjol.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik