Jonas Gurell ny forskningschef på Jernkontoret

Den 21 augusti börjar Jonas Gurell som ny forskningschef på Jernkontoret. Planen är att han ska överta ansvaret för Jernkontorets teknikområden 44 och 45. Jonas kommer närmast från Stockholms universitet, där han ansvarat för den interna kvalitetsgranskningen av forskningen vid lärosätet.

Jernkontoret har rekryterat Jonas Gurell till forskningschef. Foto: Pia Nordlander, Bildn.  

Den 21 augusti börjar Jonas Gurell arbeta som forskningschef vid Jernkontoret. Jonas kommer närmast från en roll som utredare vid ledningssekretariatet vid Stockholms universitet, vilket inneburit ett ansvar för den interna kvalitetsgranskningen av forskningen vid lärosätet.

– Jernkontoret rekryterar i stort sett alltid sina forskningschefer från industrin men med Jonas gjorde vi ett undantag, då vi såg att han hade andra värdefulla erfarenheter som vi tror vi kommer ha stor nytta av, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Innan sin tid på Stockholms universitet har Jonas varit sektionschef vid Swerea KIMAB, en del av det som idag är Swerim. Där arbetade han med olika analyser och oförstörande provning. Däremellan har Jonas också arbetat vid Vetenskapsrådet.

– Att få chansen att bidra till den utveckling som nu sker inom stålindustrin känns väldigt inspirerande och meningsfullt. Branschens viktiga roll i att lösa flera av våra stora samhällsutmaningar har på senare tid blivit än mer uppenbar, men utöver företagens expertis kräver det att flera aktörer samverkar på ett konstruktivt sätt. Mitt mål är att utnyttja min bakgrund inom såväl industriforskning som forskningsfinansiering, forskningspolitik och universitetsvärlden för att se till att möjligheter skapas och tas till vara på bästa sätt, säger Jonas Gurell.

Planen är att Jonas ska ta över Jernkontorets teknikområde 44, Oförstörande provning och teknikområde 45, Analytisk kemi, vilka ligger nära de områden han forskade inom under sin tid på Swerea KIMAB.

– Utöver att Jonas har med sig goda kunskaper om de områden han ska ansvara för genom sitt tidigare arbete på Swerea KIMAB, så har han med sig erfarenheter från finansiering och utvärdering av forskning. Det är erfarenheter som kommer att komplettera och stärka vår nuvarande kompetensprofil, så vi ser Jonas som ett mycket spännande tillskott till vår verksamhet, säger Gert Nilson.

– Vi hade många starka sökande i rekryteringsprocessen och vi är glada att kunna konstatera att vi är en attraktiv arbetsplats, avslutar Gert Nilson.

Här kan du läsa mer om Jernkontorets teknikområden