Goda förutsättningar för forskning avgörande för industrisatsningar och omställning

För att Sverige och svensk industri fortsatt ska leda utveckling och omställning krävs en forskningspolitik som främjar forskning i Sverige. Jernkontorets inspel till regeringens forskningsproposition ger nio konkreta förslag för främjad forskning och kompetensförsörjning. Det inkluderar att öka transparensen i offentlig forskningsfinansiering och att koppla utbildningsanslaget till graden av arbetsmarknadsetablering efter genomförd utbildning.

Ett uthålligt och framgångsrikt forsknings- och innovationsarbete har gjort att svensk järn- och stålindustri kunnat ta ledartröjan i omställningen till hållbara tillverkningsprocesser, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander.

I början på nästa år kommer regeringen att presentera sin forskningsproposition som sätter riktningen för forskning och högre utbildning under kommande fyra år. För att svensk industri fortsatt ska stå konkurrenskraftig är det avgörande att forskningspolitiken främjar en stark och industrirelevant offentlig forskningsfinansiering som lockar industrisatsningar i och till Sverige.

– Svensk industri består till stor del av bolag som bedriver verksamhet även i andra länder, och därför kan välja att lägga sin forskning där. Om Sverige vill fortsätta vara ett land som leder utvecklingen och omställningen av industrin så behöver också forskningen finnas i landet, och då behöver politiken tydligt visa att den vill och stödjer det, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Jernkontoret lyfter i sitt inspel till regeringen konkreta åtgärdsförslag för främjad forskning och kompetensförsörjning. Dessa innefattar bland annat att öka transparensen i den offentliga forskningsfinansieringen, att koppla utbildningsanslaget till graden av arbetsmarknadsetablering efter genomförd utbildning och att satsa mer på industridoktorander och adjungerade tjänster.

– Svensk järn- och stålindustri har tack vare uthålligt och framgångsrikt forsknings- och innovationsarbete, i samverkan med både akademin och samhället, kunnat ta ledartröjan i omställningen. Forskningspolitiken är central för att även framöver skapa förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig industri som bidrar till vår välfärd och ett hållbart samhälle, säger Gert Nilson.

Jernkontorets nio förslag till åtgärder, fördelade på tre behovsområden:

Strategisk forskning

  • Förbättra förutsättningarna för strategisk och industrirelevant forskning
  • Utred lärosätenas indirekta kostnader
  • Öka transparensen i den offentliga forskningsfinansieringen

Industrirelevant utbildning

  • Prioritera industrirelevant utbildning
  • Öka den lärarledda undervisningen
  • Stärk svensk forskarutbildning

Dynamiska forskningsmiljöer

  • Stärk samverkansforskningen inom mineral- och metallområdet genom öronmärkt långsiktig finansiering
  • Öka mobiliteten mellan akademi och industri
  • Finansiera satsning på adjungerade tjänster och industridoktorander

Läs hela inspelet här (pdf-fil)