Fortsatt minskad stålproduktion

Enligt uppgifter från Jernkontoret uppgick den sammanlagda produktionen av råstål i Sverige under årets första kvartal till 1 166 000 ton, vilket är en minskning med nära 6 procent jämfört med förra året. Under mars månad minskade tillverkningen av råstål med nära 13 procent.  

Stränggjutna stålämnen. Foto Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Under årets tre första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 1 166 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 5,7 procent jämfört med samma period i fjol. Under mars tillverkades det 400 000 ton råstål, vilket motsvarar en minskning med 12,7 procent jämfört med mars 2022.

– Som en följd av svagare efterfrågan började den svenska produktionen av råstål bromsa in efter sommaren i fjol och föll ganska mycket under det fjärde kvartalet. Den trenden har fortsatt även under det första kvartalet i år då vi kan se att produktionen backat med närmare 6 procent jämfört med motsvarande period i fjol, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Diagram över svensk råstålsproduktion, 2005–2023

Råstålsprod-12-mån-rullande.png

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

 

Under den förra veckan publicerade World Steel Association en kortsiktig prognos för stålmarknadens utveckling, "Short Range Outlook".

– Enligt World Steel Associations senaste prognos från april 2023 beräknas stålmarknaden i Europa (EU 27) utvecklas svagt och gå i sidled i år, men att det vänder under 2024 då efterfrågan åter beräknas ta fart. Eftersom EU är en mycket viktig marknad för den svenska stålindustrin är en sådan vändning under nästa år givetvis välkommen, säger Mathias Ternell.

Se: Worldsteel Short Range Outlook, april 2023 (worldsteel.org)

Se även: Branschfakta och statistik, produktionsstatistik