Stålåret 2021 – fortsatt arbete för en hållbar och konkurrenskraftig järn- och stålindustri

Nu finns beskrivningar av året som gick från företagen inom järn- och stålindustrin i Sverige sammanställt i publikationen Stålåret 2021 samt med diagrambilaga. Ta del av publikationen med viktiga händelser från marknaden, förändringar och satsningar inom företagen och aktiviteter som presenterats löpande under förra året.

– Trots coronapandemin blev 2021 ett händelserikt år för handelsrelationerna och stålmarknaden. Efter det dramatiska fallet under pandemiåret 2020 såg vi i fjol en kraftig rekyl i efterfrågan på handelsfärdigt stål, en efterfrågan som stålindustrin i Sverige var snabb att möta. De höga förväntningarna på att även de transatlantiska handelsrelationerna skulle normaliseras med president Biden vid rodret uppfylldes tyvärr bara delvis. Även om relationerna förbättrats avsevärt mellan USA och EU finns importrestriktionerna fortfarande kvar, men i en annan förvisso mildare form eftersom importtullen ersatts av en så kallad tullkvot, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Stålmarknaden under 2021

Bortsett från utvecklingen i Kina ökade efterfrågan på stål i övriga världen med 11 procent under 2021. I USA ökade efterfrågan med 15 procent och den samlade efterfrågan på stål i EU:s 27 medlemsländer plus Storbritannien landade på 158 Mton, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2020.

Utvecklingen på den svenska stålmarknaden gick i linje med den allmänna bilden i Europa och övriga världen, bortsett från Kina. Aktiviteten inom nästan alla stålkonsumerande sektorer och särskilt fordonsindustrin ökade både kraftigt och snabbt vilket framkallade ett rejält uppsving i efterfrågan på stål i Sverige. Data till och med det tredje kvartalet 2021 visar en ökad efterfrågan på 16 procent jämfört med samma period 2020. Den samlade produktionen av råstål i Sverige landade på 4,7 Mton vilket är drygt sex procent högre än 2020. Ökningen innebär också att produktionen av råstål är tillbaka på nivån före pandemin.

Läs mer om utvecklingen på stålmarknaden i Stålåret 2021 – en kort översikt” och diagrambilaga med statistik från hela året.

Handelspolitiska händelser

Aktiviteten på det handelspolitiska området har varit hög även under 2021. EU:s ministerråd beslutade i början av sommaren 2021 att förlänga EU:s skyddsåtgärder i ytterligare tre år och i slutet av sommaren inrättade EU och USA ett så kallat Trade and Technology Council för handelsfrågor. I samband med rådets första möte under hösten beslutade USA att avveckla tullarna på import av stål från EU och ersätta dessa med en så kallad tullkvot från och med den 1 januari 2022. Detta föranledde EU att i slutet av året se över sina egna skyddsåtgärder. Läs frågor och svar om ståltullarna.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till gränsjusteringsmekanism (Carbon Border Adjustment Mechanism) under sommaren 2021 och frågan har beretts inom EU under hösten.

– Eftersom förslaget inte beaktar den snedvridna konkurrensen i en exportsituation måste den fria tilldelningen inom EU:s system för handel med utsläppsrätter finnas kvar. Denna tilldelning kan inte heller börja fasas ut innan det står klart att mekanismen också i praktiken förhindrar att koldioxidintensiv industri lämnar EU, vilket liggande förslag inte gör, säger Mathias Ternell.

 

Publikationen Stålåret 2021

På Jernkontorets webbplats finns publikationen Stålåret 2021. Texten ovan är ett utdrag från publikationen som innehåller uppdaterad information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av initiativ och händelser från året som gått. Även en tillhörande diagrambilaga finns publicerad, se ”Stålåret 2021 – en kort översikt”.

Missa inte den tillhörande diagrambilagan med uppdaterad statistisk.