Jernkontorets stora medalj i guld tilldelas Bo-Erik Pers

Utmärkelsen Jernkontorets stora medalj i guld är den finaste utmärkelsen som brukssocieteten genom Jernkontorets fullmäktige delar ut. Bo-Erik Pers blir den 112:e personen att ta emot medaljen såsom belöningstecken sedan den delades ut för första gången 1767. Martin Lindqvist, vd för SSAB och ordförande för Jernkontorets fullmäktige, överlämnade medaljen till Bo-Erik Pers vid en avtackning den 15 mars 2022.

Bo-Erik Pers, tidigare vd på Jernkontoret, har tilldelats brukssocietetens finaste belöningstecken, Jernkontorets stora medalj i guld, till förtjänta personer inom den svenska bergshanteringen.

– Bo-Erik Pers är en mycket välförtjänt mottagare av Jernkontorets stora medalj i guld och har under sina år som vd på Jernkontoret drivit viktiga och avgörande frågor för svensk järn- och stålindustris konkurrenskraft. Bo-Erik har förvandlat Jernkontoret till en mycket relevant och viktig organisation för våra företag och för arbetet med den hållbara omställningen i Sverige, säger Martin Lindqvist, ordförande för Jernkontorets fullmäktige samt vd på SSAB.

Bo-Erik Pers gick i pension vid årsskiftet och var vd på Jernkontoret under åren 2009–2021. Dessförinnan arbetade han många år inom järn- och stålindustrin, bland annat med flera olika befattningar på SSAB.

Brukssocietetens motivering för Jernkontorets stora medalj i guld:

Brukssocieteten har tilldelat direktör Bo-Erik Pers Jernkontorets stora medalj i guld. Han har som verkställande direktör för Jernkontoret varit drivande i arbetet med stålindustrins gemensamma vision, Stål formar en bättre framtid. En vision som förvandlat industrin från reaktiv till proaktiv i samhällsdebatten och lagt grunden för den hållbara omställning som järn- och stålföretagen inte bara genomför, utan på många sätt också leder i Sverige och globalt.

Bo-Erik har förändrat och förstärkt bilden av järn- och stålindustrin i Sverige. Den svenska stålindustrin ses nu som en nyckel till att klara klimatmålen och en mycket attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. Bo-Erik har bidragit till fler och bättre samarbeten med intressenter, myndigheter, beslutsfattare och andra industrier.

Förutom det stora engagemanget i att skapa samhällsnytta har Bo-Erik också varit drivande i arbetet att skapa en innovativ och effektiv forskningsstruktur inom stålindustrin, bland annat genom bildandet av det nuvarande forskningsbolaget Swerim och det strategiska innovations-programmet Metalliska material. Det goda samarbetet med järn- och stålföretagen har varit en avgörande framgångsfaktor för Jernkontorets arbete och har utvecklats mycket positivt under åren med Bo-Erik vid rodret.

Bo-Erik har varit ordförande i Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (SSJM) och Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå (Mefor), vilka äger majoriteten av forskningsbolaget Swerim. Bo-Erik har också företrätt den svenska stålindustrin i internationella sammanhang, bland annat genom arbetet inom Eurofer. Tillsammans med övrig svensk industri har Bo-Erik initierat ett viktigt arbete för att stärka svensk konkurrenskraft, ett projekt som han kommer att fortsätta leda de kommande åren.

Bo-Erik har ägnat hela sin yrkesverksamma karriär åt stålindustrin, varav tolv år som verkställande direktör för Jernkontoret. Dessförinnan hade Bo-Erik flera ledande positioner inom SSAB.

Med Jernkontorets stora medalj i guld vill brukssocieteten visa stor tacksamhet för Bo-Erik Pers arbete, insatser under ett helt yrkesliv som i verklig mening förändrat stålvärldens bidrag in i framtiden. För stål formar en bättre framtid.

Stockholm 2022-03-15.


Läs mer:

guldmedalj.jpg

Den stora guldmedaljens utseende fastställdes 1751. Till framsidan användes en stämpel med bild av Fredrik I och omskriften Fridericus D. G. Rex Sveciae. På baksidan finns präglat en "grupp av städ, hammare, tång, pust och dylikt, som till smide hörer, varibland en merkuriistav och ett cornu copiæ (ymnighetshorn) för handelns skull", samt en devis från Vergilius: Hortor amare focos (Jag manar att älska härdarna).