Ex-jobb-team om AI i stålindustrin skapar nytta på flera sätt

Medlemsföretagen inom Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering, har inlett ett samarbete med Högskolan i Gävle om att genom ett ”ex-jobb-team” handleda tre examensarbeten om digitalisering inom järn- och stålindustrin. Samarbetet förväntas leda till både produktionstekniska och akademiska synergieffekter.

Forskningslaboratoriet på Alleima, som ar ett av de tre företag som ingår teknikområde 60:s nya ”ex-jobb-team”.  Foto: Alleima.

Inom Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering (TO 60) samarbetar järn- och stålföretag, forskningsinstitut och högskolor för att utforska specifika områden inom digitalisering.

Nyligen har teknikområdet initierat ett samarbete som innebär att tre av teknikområdets medlemsföretag, Alleima, Erasteel och Ovako, kommer att erbjuda ex-jobb till studenter vid Högskolan i Gävle. Projekten handlar om digitalisering med koppling till underhåll och produktionsuppföljning i järn- och stålindustrin. Gemensamt för projekten är att de genomförs på samma digitala plattform.

Teknikområde 60 kommer att gemensamt finansiera ex-jobben och när de är klara kommer alla medlemsföretag i teknikområdet att få ta del av resultaten.

– Detta är värdefullt! Ett företag som lägger kraft och energi på att vara värd för ett ex-jobb får tre arbeten tillbaka. Resultat som med stor sannolikhet kan bidra till att lösa problem och, eller utveckla verksamheten, säger Helena Malmqvist, Jernkontoret forskningschef för TO 60.

Studenterna och handledarna på företagen bildar ett ”ex-jobb-team” där även Niclas Björsell medverkar. Niclas är professor i elektronik och vetenskaplig ledare för Högskolan i Gävles strategiska forskningsområde Intelligent Industri. Han är också högskolans adjungerade representant i teknikområde 60.

– Vi ser många fördelar med att bedriva ex-jobb i team-konstellation. Både studenter och handledare kan bolla idéer och ha stöd av varandra under jobbets gång, och jag kommer vid behov att kunna handleda företagens handledare, säger Niclas Björsell.

Niclas-Björsell.jpg

Niclas Björsell, professor vid Högskolan i Gävle. Foto: Stéfan Estassy/Högskolan i Gävle.

– Tack vare den nära kopplingen till Högskolan i Gävle når projekten och handledningen av dem en god akademisk höjd. Dessutom ökar kunskapsdelningen mellan den akademiska världen och stålindustrin, och det är något som vi vet gynnar alla parter, säger Helena Malmqvist.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Malmqvist, forskningschef, Jernkontoret
070 664 50 51, helena.malmqvist@jernkontoret.se

Niclas Björsell, professor, Högskolan i Gävle
076 855 57 88, niclas.bjorsell@hig.se

Se även: