Stålföretagen utvecklar varandra inom digitalisering

"TO 60-Iba-dagen" som Jernkontorets teknikområde för digitalisering nyligen arrangerade blev mycket uppskattad. Deltagare från teknikområdets medlemsföretag delgav varandra kunskaper och erfarenheter av insamling, bearbetning och analys av processdata. Agendan för dagen hade arbetats fram av Jens-Petter Palmquist på Erasteel.

Jens-Petter Palmquist på Erasteel Kloster ansvarade för agendan för teknikområde 60:s seminariedag om iba.

Digitaliseringen anses vara industrialiseringens fjärde paradigmskifte, Industri 4.0. Digitalisering ger många nya möjligheter, men ställer också höga krav på industriföretagen. Inom Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering (TO 60), samverkar svenska järn- och stålföretag för att utvecklas och bättre hantera både möjligheter och svårigheter med fokus på digitalisering.

Ett bra exempel på hur företagen samverkar är "TO 60-Iba-dagen" som teknikområdet arrangerade den 3 maj 2022 i Falun. Iba är ett kommersiellt datainsamlingssystem för att samla in mätsignaler, processa och analysera dem och systemet används av många företag som arbetar med processtyrning.

Jens-Petter Palmquist är processutvecklare på Erasteel Kloster AB i Söderfors. Han är även projektledare för iba och en initierad iba-användare. Det var Jens-Petter som utarbetade agendan för TO 60:s iba-dag, vilken bjöd på sju föreläsningar, en workshop och avslutades med en gemensam diskussion. Deltagare från många av teknikområdets medlemsföretag och från akademi och forskningsinstitut delgav varandra kunskaper och erfarenheter av iba.  

– Jag lärde mig mycket och fick många idéer och frågeställningar att gå vidare med. Vår Iba-dag gav energi!, summerar Jens-Petter Palmqvist.

Intresset för Iba är så stort att TO 60 har beslutat att gå vidare med fler aktiviteter inom området.

– Digitaliseringen är avgörande för industrins pågående omställning och för att bibehålla konkurrenskraften. Teknikområdets verksamhet är behovsmotiverad och inriktad på att resultat ska komma till praktisk användning. Att döma av deltagarnas engagemang under Iba-dagen och kommentarerna efteråt blev det en riktigt nyttig dag, säger Helena Malmqvist, Jernkontorets forskningschef för teknikområdet.

Under 2023 kommer TO 60 att arrangera ytterligare en iba-dag. Dessutom fastställde teknikområdet ett antal teman som ska ligga till grund för en kommande serie webbinarier.

Fler röster om Iba-dagen:

"Bra presentationer och öppna diskussioner där alla delade med sig på ett bra sätt som är till hjälp för oss andra. Ser fram emot fortsatt nätverkande."

"Tack för att ni fixat en sådan inspirerande dag där alla fick lära av varandra. Det är fantastiskt att stålindustrin är så duktig på att göra varandra bra." 

"Stort tack – så många intressanta och inspirerande presentationer och diskussioner!"

___________________

Industrins paradigmskiften
De fyra paradigmskiften inom industrialiseringen har angivits utifrån revolutionerande teknik eller innovation som inneburit stora framgångar både inom utveckling och resultat:
Industri 1.0 – sent 1700-tal, ångmaskinen
Industri 2.0 – tidigt 1900-tal, elektricitet och löpande band-teknik
Industri 3.0 – 1970-talet, automatisering och robotik
Industri 4.0 – från 2015, omfattande digitalisering

Om Jernkontorets teknikområden
Gemensam forskning bedrivs inom 14 teknikområden (TO) på Jernkontoret. Forskningen omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter samt bearbetningssteg som till exempel valsning, extrusion och dragning.

Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi samt restprodukter. Avdelningen för forskning och utbildning leder verksamheten.

Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin deltar i samarbetet.
Läs mer om Jernkontorets teknikområden