Stålindustrin följer upp och synar egen klimatfärdplan

I april 2018 presenterade svensk järn- och stålindustri, som första bransch i Sverige, en klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. Den 21 april är branschen åter först på bollen med att lansera en uppföljning av klimatfärdplanen. Rapporten finns att ladda ner redan nu och anmälan till den digitala lanseringen är öppen.

I april 2018 presenterade svensk järn- och stålindustri, som första bransch i Sverige, en klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. I en första uppföljningsrapport sammanfattar branschen huvudpunkterna i klimatfärdplanen och följer upp vad som hänt sedan 2018. Även nu är järn- och stålindustrin först på bollen.

Ladda hem: Klimatfärdplanen – sammanfattning och uppföljning 2020

Beställ ett tryckt exemplar (jernkontoret.se)

– Mycket har hänt sedan 2018. Tempot för att satsa och ställa om har inte avtagit, snarare ökat. En rad satsningar har initierats och blivit verklighet sedan lanseringen av vår klimatfärdplan. Stora kliv och teknikskiften löper parallellt med små, viktiga projekt som skruvar i detaljerna. Med rätt förutsättningar, inte minst politiska beslut för tillväxt och konkurrenskraft, kan fler åtgärder genomföras och vår vision om fossilfrihet bli verklighet, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Digital lansering och samtal om klimatfärdplanens politiska nytta

I samband med att Klimatfärdplanen – sammanfattning och uppföljning 2020 lanseras bjuder Jernkontoret in till ett samtal med bland andra Annika Jacobson, statssekreterare på miljödepartementet, Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet och Mikael Román, analytiker på Tillväxtanalys. Frågeställningen är om och i så fall hur klimatfärdplanerna kan göra mer nytta när politiska klimatstrategier mejslas fram.

Kliamtfärdplansuppföljning.jpg

– Det arbete för en hållbar omställning som sker inom järn- och stålindustrin har potential att ge klimateffekt på riktigt. Industrin tar egna initiativ och vi märker att marknaden och kunderna efterfrågar hållbara produkter. Nu vill vi se en industripolitik som stöttar och skapar förutsättningar för vår omställning, inte fler regleringar och hot om höjda skatter, vi har kommit längre än så, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret och en av deltagarna i det politiska samtalet den 21 april.

Den 21 april kommer Jernkontoret dessutom att berätta om Samforsk klimat, ett initiativ som arbetar med att kartlägga och stötta forskning som bidrar till att göra järn- och stålindustrin fossilfri.

Välkommen att delta vid lanseringen!

Uppdatering 2021-04-21
Se lanseingsseminariet i efterhand:

Medverkande:
Annika Jacobson, statssekreterare åt miljö- och klimatminister Per Bolund på miljödepartementet
Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet
Mikael Román, analytiker, Tillväxtanalys
Cecilia Sjöberg, avdelningschef Industriell utveckling på Vinnova
Pontus Sjöberg, vd, Swerim
Pontus Hydén, forskningschef, Höganäs AB
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret
Nicklas Tarantino, projektledare för Samforsk klimat