Jernkontorets teknikområde Digitalisering välkomnar Erasteel

Erasteel Kloster AB har nyligen anslutit som medlem av teknikområde 60, Digitalisering, det yngsta teknikområdet inom den gemensamma nordiska stålforskningen som leds av Jernkontoret.

Den franskägda pulver- och snabbstålstillverkaren Erasteel Kloster AB, med anrika produktionsanläggningar i Söderfors, Långshyttan och Vikmanshyttan, har nyligen valt att bli medlem av Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering (TO 60)

Erasteel står, som så många andra företag, inför industriella och tekniska utmaningar som kräver ny avancerad teknik för att möta morgondagens utmaningar, omvandla de industriella processerna samt minska energiförbrukningen och utsläppen. För att snabba upp denna process ser Erasteel ett värde i att delta i TO 60:s aktiviteter.

– För att alltid ligga steget före är hela vår strategi inriktad på framåtblickande projekt. Att gå med i TO 60:s samarbete kring digitalisering är en del i denna strategi, säger Thomas Högblad, teknisk chef på Erasteel.

Erasteel_logo.png


Teknikområde 60 arbetar med att identifiera möjligheter och utmaningar kopplade till digitalisering, sprida kunskap om nya värden med tillgänglig teknik och utveckla järn- och stålindustrins konkurrenskraft och samarbetsmöjligheter inom bland annat processtyrning och automation, sensorer, integrering av system, simulering och modellering.

– Svensk järn- och stålindustri har mycket att vinna på samverkan i digitala projekt. Teknikområdet är relativt nystartat och ambitionerna hos de nu nio medlemsföretagen är höga. Vi hälsar Erasteel varmt välkommen till samarbetet, säger Helena Malmqvist, forskningschef för TO 60.

Teknikområdets medlemsföretag: Erasteel Kloster AB, Höganäs AB, Outokumpu Fagersta Stainless, Outokumpu Stainless AB, Ovako Sweden AB, AB Sandvik Materials Technology, SSAB Europe, Suzuki Garphyttan AB och Uddeholms AB.


Se även: 
Brett industristöd bakom digitalt forskningsprojekt


Gemensam nordisk stålforskning

Jernkontoret bedriver ett omfattande samarbete för forskning och utveckling. Järn- och stålföretag, leverantörer till branschen och även kunder deltar i ett stort och effektivt forskningsnätverk.

Inom Jernkontorets 15 teknikområden bedrivs gemensam forskning som omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter. Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi samt restprodukter. Jernkontorets avdelning för forskning och utbildning leder verksamheten.