Utlysning: Stipendier inom området gjutning och stelning

Från och med i år förvaltas och administreras Stiftelsen Sven och Astrid Toressons fond av Jernkontoret. Anslagen går till forskning och utveckling samt utbildning och förkovring, främst inom ämnesområdet Metallernas gjutning och stelning. 

Uppdatering maj 2020: Styrelsen har beslutat om extra utlysning. Ansökningar ska vara Jernkontoret tillhanda senast 1 september 2020.

Gjutning av råstål i kokiller (gjutformar) vid Ovako Sweden AB. Foto: Pia & Hans Nordlander, BildN, Jernkontorets bildbank 

Jernkontoret administrerar och förvaltar ett femtontal stiftelser, vilka lämnar ekonomiskt stöd till verksamhet som uppfyller de särskilda bestämmelser som gäller för varje stiftelse. Bidrag och stipendier ges till forskning, utveckling, utbildning, studieresor samt vetenskaplig publicering inom verksamhetsområden förknippade med järn- och stålframställning eller bergshistorisk forskning. Utdelningarna baseras på enskilda ansökningar.

– Fondernas avkastning gör att vi varje år kan dela ut åtskilliga miljoner till järn- och stålrelaterad forskning och utbildning. Stipendierna gynnar verksamhet som på ett eller annat sätt bidrar till ökad kunskap och det är när människor använder sina kunskaper och erfarenheter som utveckling kan ske, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Från och med 2020 har även förvaltningen av Stiftelsen Sven och Astrid Toressons fond överlåtits till Jernkontoret. Stiftelsen administrerades tidigare av professor emeritus Hasse Fredriksson vid, professor i metallers gjutning och stelning vid Kungliga Tekniska högskolan.

– Stipendiefonderna är viktiga för svensk stålindustri och det är hedrande att vi på Jernkontoret har fått förtroende att förvalta dem, säger Gert Nilson.

Stiftelsen Sven och Astrid Toressons fond

Anslag ur stiftelsen delas ut som stipendier till följande ändamål:

  1. Forsknings- och utvecklingsarbeten främst inom ämnesområdet Metallernas gjutning och stelning men även inom det vidare fältet framställning och egenskaper av metalliska material.
  2. Utbildning inom ovanstående ämnesområden.
  3. Studieresor främst till utlandet inom ovan nämnda verksamhetsområden.

Dags att ansöka! 

Uppdaterad information, maj 2020: 
Stipendierna delas normalt ut en gång per år. Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 1 februari 2020. Under våren beslutade styrelsen om extra utlysning 2020, till vilken ansökningar ska vara insända senast 1 september 2020. Beslut om utdelning av stipendier fattas vid stiftelsens styrelsemöte. 
Mer information och ansökningsformulär 

Om Sven och Astrid Toresson

Sven Toresson (1899-1987), studerade bland annat vid Kungliga Tekniska högskolan och Victoria Institute i London. Han kom efter studierna först att arbeta som gjuterichef och laboratorieföreståndare för Bolinders mekaniska verkstad.

Astrid Ekhoff (1905–1999) och Sven Toresson gifte sig 1928.

Större delen av sitt yrkesliv tillbringade Sven Toresson på Götaverken. Från 1930 fram till sin pensionering arbetade han som gjuterichef där. Han var även ledamot i Askims kommunfullmäktige, ordförande i Göteborgsavdelningen av Sveriges gjutmästarförbund samt styrelseledamot i Vanföreanstalten, Gjuteritekniska föreningen och Svensk-Amerikanska sällskapet.

 

Mer information:
I Jernkontorets årliga Berättelse till Brukssocieteten redovisas vilka personer som erhållit stipendier och i vilka syften.