Ståldagen 2020: Visionsdag om ett förändrat läge

Svensk stålindustri bjuder in till Ståldagen den 2 december, som i år fokuserar på ett förändrat läge. Företrädare för stålindustri, politik, opinion och forskning kommer på den digitala scenen att diskutera förändrade förutsättningar globalt och i Sverige för ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft.

Ståldagen är stålindustrins årliga visionsdag som tar avstamp i den långsiktiga visionen Stål formar en bättre framtid. För femte året i rad samlas företrädare för politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället för att på temat "förändring" diskutera stålindustrins nuläge och hur industrin framåt kan bidra till att skapa miljösmarta lösningar och hållbara samhällen. I år genomförs dagen digitalt, från en liten scen på Jernkontoret i Stockholm.

– Vi kommer att få ta del av idéer och perspektiv som rör de förändringsprocesser som näringslivet påverkas av och genomgår. Både när det gäller globala handelsförhållande och den långsiktiga omställningen för ökad hållbarhet. Jag ser fram emot att lyfta blicken bortom krisen och tillsammans med vår namnkunniga panel identifiera möjligheter för stålindustrin och för Sverige, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och initiativtagare till Ståldagen.

Talare och panellister under Ståldagen 2020:

 • Martin Lindqvist, vd SSAB och ordförande Jernkontoret
 • Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister.
 • Kristina Sandklef, senior kinarådgivare, Consilio International
 • Elisabet Kopelman, USA-ekonom på SEB
 • Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige
 • Karin Karlsbro, europaparlamentariker Liberalerna
 • Åsa Westlund, riksdagsledamot Socialdemokraterna
 • Mikael Blazquez, VP Head of Strategy and M&A, Sandvik Materials Technology
 • Roger Jansson, General Manager Asia Pacific, Ovako
 • Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping.
 • Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum
 • Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
 • Anders Ahnlid, generaldirektör Kommerskollegium
 • Karin Rydén, chef för internationella enheten Vinnova
 • Camilla Brodin, riksdagsledamot Kristdemokraterna
 • Eva Petursson, Executive Vice President, Research and Innovation, SSAB
 • Cecilia Granstam, Development Manager, Outokumpu Fagersta Stainless
 • Göran Nyström, vice vd Ovako

Läs mer och ta del av hela programmet: www.ståldagen.se

Det går fortfarande att anmäla deltagande: Anmälningsformulär 

Anmälan stänger klockan 21.00 den 30 november.
Media som därefter önskar delta via Zoom med interaktion kan kontakta kommunikationsdirektör Maja Boström.

Sändningen går att följa via Jernkontorets Youtube, dock utan möjlighet till interaktion.