Jernkontoret förstärker inom forskning, digitalisering och energi

Stålindustrins branschorganisation har rekryterat nyckelkompetens inom viktiga ämnesområden för fortsatt konkurrenskraft. I augusti tillträder Helena Malmqvist och Pär Hermerén som forskningschef respektive energi- och klimatexpert på Jernkontoret.

Foto: ABB respektive Teknikföretagen. 

Hermerén driver energi- och klimatfrågorna

Den 12 augusti börjar Pär Hermerén som energi- och klimatexpert på Jernkontoret. Pär kommer närmast från Teknikföretagen där han nu senast varit ansvarig för energi- och klimatfrågor, men innan dess även arbetat med projektledning, rådgivning, påverkansarbete och kommunikation med medlemsföretag. Han har också tidigare erfarenhet från energibolag och Näringsdepartementets energienhet där han arbetat med både europeiska och internationella energifrågor.

– Med sin bakgrund har han ett brett kontaktnät och en bra inblick i både sakfrågorna och det politiska påverkansarbetet. Vi är glada över att Pär valt att komma till Jernkontoret, säger Helén Axelsson, Jernkontorets miljö- och energidirektör.

– Energi- och klimatfrågorna är högt prioriterade hos oss och en stabil el- och energiförsörjning är helt avgörande för industrins omställning till fossilfrihet. Pär är en välkommen förstärkning för vårt arbete med dessa framtidsfrågor, säger Bo-Erik Pers, Jernkontorets vd.

Malmqvist tar sig an ett flertal teknikområden

Den 20 augusti tillträder Helena Malmqvist en tjänst som forskningschef vid Jernkontoret, där hon kommer att ansvara för tre olika teknikområden, bland annat digitalisering. Helena är bergsingenjör från KTH och kommer närmast från ABB, där hon de senaste tio åren varit ansvarig för ABB:s externa forskning och forskningskommunikation. Dessförinnan har Helena haft olika chefsbefattningar på teknikutvecklingsavdelningar inom ABB och tidigare på Kanthal i Hallstahammar.

– Vi är väldigt glada att Helena kommer till oss. Hon tillför kompetens inom precis de områden vi behöver stärka just nu, till exempel digitalisering, energisystem och kompetensförsörjning, säger Gert Nilson, teknisk direktör vid Jernkontoret.

– Vi hade många kvalificerade sökande till tjänsten som forskningschef, vilket vi är glada och stolta över. Vi bedömer att Helena breddar vår samlade kompetens och stärker oss inom aktuella områden, det gör mig mycket nöjd med rekryteringen, säger Bo-Erik Pers.