EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) intervjuas i Synfält Framåt

Inför valet till Europaparlamentet i maj samarbetar Jernkontoret med podden Synfält Framåt, för att lyfta industrins hjärtefrågor på Europanivå. Nu har turen kommit till Europaparlamentarikern tillika Socialdemokraternas toppkandidat Jytte Guteland. 

Under april/maj kommer fyra toppkandidater i Europaparlamentsvalet att intervjuas i politikpodden Synfält Framåt, som drivs av Kristoffer Appelqvist och Tobias Wahlqvist. Idag släpps det andra avsnittet.

Stålindustrin engagerar sig i valdebatten eftersom Europasamarbetet är viktigt för samarbete kring långsiktiga och hållbara lösningar, inte minst för en stor industriomställning.

– Svensk industri mår i stort väldigt bra. Jag känner mig ofta väldigt stolt över hur svensk industri ligger i framkant, inte minst när det gäller grön utveckling och innovation. Även andra länder berömmer svenska framsteg på det här området. Det finns en slags objektiv diskussion även från andra som berömmer svenska framsteg, säger Jytte Guteland.

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret och som också medverkar i dagens poddavsnitt, menar att Europapolitiken är viktig för stålindustrin, bland annat genom styrmedel som styrs från EU. Ett exempel är utsläppshandelssystemet som framför allt påverkar stålindustrin. Stålindustrin har tillsammans inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram en klimatfärdplan för branschen. I den redovisas vilka utsläpp branschen har idag och vilka möjliga åtgärder som finns.

– En viktig förutsättning för att det här ska vara genomförbart är att företagen kan vara konkurrenskraftiga över tiden, alltså göra kontinuerliga investeringar. De viktigaste åtgärderna som vi ser för att få bort de stora mängderna utsläpp är ny teknik, och där behövs stöd till forskning från politikens håll. En annan stor möjliggörare är el. Vi behöver ett stabilt el- och energisystem, säger Helén Axelsson.

Guteland menar att den gröna omställningen är jobbskapande och tillväxtskapande för EU, men att vissa branscher får ett extra hårt omställningstryck.

– Stålindustrin kommer att behövas i Europa, vi vill inte importera stål utan vi vill att det tillverkas på ett hållbart sätt i framtiden. Då är det stora investeringar som krävs och där kan EU gå in med investeringsstöd på olika sätt, vilket vi svenska ledamöter kommer kämpa för.

Guteland påpekar också att stålindustrin är utsatt på en global nivå då den pressas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter (ETS), som exempelvis amerikanska och kinesiska stålföretag inte drabbas av.

– Kinesisk stålindustri har statliga stöd vilket pressar priserna och utsätter europeisk stålindustri för en ojuste konkurrens. Vi bör ha en kontinuerlig dialog med WTO om hur man kan hitta globala lösningar för att undvika handelskrig, menar Guteland.

I kommande avsnitt medverkar Jörgen Warborn (M) och Fredrick Federley (C).

Du lyssnar som vanligt via synfaltframat.se.