Svensk stålindustri kritiserar ståltullar

Idag kom beskedet från USA att de tillfälliga undantagen för tullar på stål- och aluminium inte förlängs. De 25 procentiga ståltullarna träder i kraft för EU-länderna den 1 juni. Den svenska stålindustrin vill se permanent undantag från tullarna och kritiserar dagens besked. 

Den 1 maj meddelade Donald Trump att USA skjuter upp beslutet om tullar på stål och aluminium för EU, till den 1 juni. De långa förhandlingarna med EU-kommissionen strandade och det stod idag klart att parterna inte kommer överens.

Den svenska stålindustrin vill se permanenta undantag för de 25-procentiga ståltullarna och kritiserar dagens beslut från USA. 

– Det är ett dåligt beslut för handeln generellt. Vi behöver mer frihandel och mindre protektionism i världen, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

– Tullarna har begränsad påverkan på de svenska företagen eftersom de är väldigt nischade på specialstål som USA behöver. Dessutom har flera av de svenska stålföretaget produktion i USA och drabbas därför inte direkt av tullarna, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Det råder en överproduktion på den globala stålmarknaden. Överproduktionen kommer från Kina som idag producerar hälften av allt stål i världen. 

– Det är egentligen överproduktionen av stål som är problemet för den amerikanska stålindustrin. Därför borde USA och EU gå samman för att få till en bra hantering av den och Kinas prisdumpning på stålmarknaden, säger Mathias Ternell. 

Jernkontoret har liksom Eurofer, den europeiska branschorganisationen, förespråkat skyddsåtgärder mot en eventuell överimport till EU som följd av USA:s ståltullar.  

– Även om svensk stålindustri inte drabbas särskilt hårt av tullarna på företagsnivå så ser vi med oro på de ändrade handelsflöden som sker när USA reser en tullmur mot omvärlden. En översvämning av stål till Europa pressar ner priserna och därför bör EU införa tullkvoter som skyddar oss mot en överimport, säger Mathias Ternell.

Läs mer: Frågor och svar om ståltullarna 

För frågor och intervjuer:

Mathias Ternell, handelspolitisk direktör 
070 257 41 41, mathias.ternell@jernkontoret.se

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
070 206 75 62, anna-karin.nyman@jernkontoret.se