Nytänk på Ståldagen 2018

Äntligen är det dags för Ståldagen! Den 5 december ses vi för att diskutera hur industrin kan bidra till att stoppa klimatförändringarna, skapa framtidens jobb och leda teknikutvecklingen. För att engagera deltagarna maximalt hålls i år även workshops om högaktuella ämnen under förmiddagen.

– Vi vill ständigt förnya Ståldagen och göra den mer intressant för varje år, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Workshopsen kommer att handla om hur vi attraherar unga till stålindustrin, ståltullar och handel, stålindustrins klimatfärdplan, regional utveckling samt industrins Agenda 2030-kompass som tagits fram tillsammans med Stockholm Environment Institute.

Medverkar under dagen gör bland annat:

Ebba Busch Thor – partiledare Kristdemokraterna
Milad Mohammadi – entreprenör och inspiratör inom integration, mångfald och inkludering
Rebecka Carlsson – vd och grundare av den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures
Martin Lindqvist – vd SSAB
Göran Björkman – vd Sandvik Materials Technology
Eva Petursson – forskningschef SSAB
Johnny Sjöström – vd Uddeholms AB

Moderator under dagen är Lydia Capolicchio. Hela programmet finns att ta del av på jernkontoret.se/staldagen2018.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 5 december kl. 09.30-17.00. Middag 18.00-21.00.
Plats: IVA, Kungl. Vetenskapsingenjörsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm

Media är välkommen att delta under dagen. Intresse anmäls till Anna-Karin Nyman, anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62.