Grönt koks ska ge grönt stål i Höganäs

I morgon invigs världens första anläggning för förnyelsebar energigas och grönt koks till järn- och stålindustrin. Tillsammans satsar Höganäs AB och Cortus Energy AB på teknik som kan revolutionera industrin och drastiskt minska koldioxidutsläppen. 

Cortus Energys WoodRoll-anläggning för förnybar energigas och biokoks i Höganäs invigs 19 juni 2018. Foto: cortusenergy.com/hoganas

Jakten på förnyelsebara alternativ till fossila bränslen och råvaror som minskar koldioxidutsläppen och fungerar i järn- och stålproduktion har pågått länge. Klimatpåverkan i industrin är direkt kopplad till kärnprocessen och de fungerande lösningar som finns idag är fossila – kol, olja och naturgas.

Projektet Probiostål startade som en del av forskningsprogrammet JoSEn, ett samverkansprogram mellan Jernkontoret och Energimyndigheten. I projekt Probiostål har industrin och akademin gått samman för att undersöka möjligheterna att producera förnyelsebar energi, med hjälp av Cortus Energy AB.

– Det här är en del i arbetet mot branschens vision. I stålindustrins klimatfärdplan pekas biobränsle ut som en viktig pusselbit för att nå en fossilfri produktion till 2045, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

–  För Höganäs är det en del av vår långsiktiga strategi att ställa om från fossila bränslen till förnyelsebar energi. För att lyckas måste vi engagera oss, satsa resurser och ta ledningen i att utforska nya möjligheter, säger Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör på Höganäs.


Läs mer om projektet: cortusenergy.se/hoganas

Se även: Stålindustrins klimatfärdplan


Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör 
070 206 75 62, anna-karin.nyman@jernkontoret.se