Stålexporten ökade – svenskt stål är världsledande på många områden

När bergshanteringens kvinnor och män samlas till Hindersmässan i Örebro den 27–28 januari kan de se tillbaka på ett relativt bra stålår där den samlade svenska stålexporten i vikt räknat ökade med 10 procent och i värde uppgick till cirka 40 miljarder kronor. 

− Förra året var ett bra stålår sett till den totala mängden vi exporterar. Vi lider dock av ett lägre världsmarknadspris under början av året som, trots en ökad exportvolym, ger oss ungefär samma intäkter som förra året, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Stålproduktionen i världen låg still i vissa delar och gick ner något i andra delar under 2016. Subventionerad och dumpad export har påverkat stålpriserna negativt under årets första del, och därmed påverkat intäkterna från den svenska stålexporten.

− Trots stora utmaningar hade svensk stålindustri framgångar under det förra året. Vi är starkt nischade. Vi konkurrerar mestadels med specialstål och behåller våra positioner som världsledande på flera områden. De största framgångarna ser vi hos de företag som jobbar mot bilindustrin, en industri som går väldigt bra just nu, säger Bo-Erik Pers.

Vi på Jernkontoret ser positivt på framtiden även om det finns flera frågetecken i omvärlden. Faktorer som skulle kunna påverka utvecklingen är till exempel Storbritanniens hantering av Brexit och Donald Trump som ny president i USA. Vidare ser vi med en viss oro på utvecklingen av EU:s system för utsläppsrätter. Vi ser även fortsatta statliga subventioner som påverkar marknaden och den fria handeln negativt.

Svenskt stål exporterades under 2016 till drygt 130 länder, varav EU (inklusive Norden) fortsatt är den viktigaste marknaden, men även USA och Kina mottog betydande andelar av den svenska stålexporten. USA och Kina har under de senaste tio åren blivit allt mer betydelsefulla marknader, men 70 procent av den svenska stålexporten går fortfarande till andra EU-länder och Norge.

Stålåret 2016 – en kort översikt

På Jernkontorets webbplats finns ytterligare information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av året som gått i ”Stålåret 2016 – en kort översikt” med tillhörande ”Diagrambilaga”


Medierna välkomnas till branschens seminarier, 27–28 januari i Örebro

Fredag 27 januari, Järnverksföreningens årsmötesdag
Lördag 28 januari, Bergshandteringens Vänner årsmötesdag

För ytterligare information:

Bo-Erik Pers, verkställande direktör, 070 638 20 22

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62