Seminarium om biokol visar vägen mot en hållbarare stålindustri

Den 29 maj arrangerade Jernkontoret och Swerim ett seminarium om framställning och användning av biokol på Jernkontoret i Stockholm. Seminariet riktade sig till företag som samverkar i respektive organisations forskningsnätverk och lockade ett 40-tal deltagare från den svenska metall- och stålindustrin. Programmet var utformat för att ge olika forskningsaktörer möjligheter att dela sina senaste insikter om hur biokol kan ersätta fossila bränslen och bidra till en grönare och mer hållbar produktion.

Christer Ryman, forskningschef på Jernkontoret, modererade bland annat en innehållsrik paneldiskussion med många intressanta framläggningar inom ämnet. 

Den 29 maj stod Jernkontoret och Swerim värd för ett seminarium om framställning och användning av biokol. På seminariet, som ägde rum på Jernkontoret i Stockholm, deltog ett 40-tal representanter från den svenska metall- och stålindustrin. Programmet innehöll presentationer från experter från olika länder som redovisade det aktuella kunskapsläget om biokol inom stålindustrin, vilket är ett prioriterat forskningsområde inom EU.

Svenska företag och institut deltog under seminariet och delade med sig av sina erfarenheter och framsteg inom området. Diskussionerna mellan processutvecklare, akademi, små och medelstora företag (SME) och slutanvändare var särskilt givande, med fokus på biomassans och biokolens hållbarhet, tillgänglighet och ekonomisk genomförbarhet. Även säkerhetsfrågor vid lagring, logistik och transport samt behov av standardisering för biokol inom metall- och stålindustrin diskuterades.

Stort intresse från företag och organisationer

Seminariet lockade deltagare från företag som SSAB, Alleima, Ovako, LKAB, Höganäs och Vargön Alloys AB. Den breda representationen från industrin och olika forskningsutförare skapade en dynamisk och mångsidig diskussion om biokolets potential.

Christer Ryman, forskningschef på Jernkontoret, som inledde och modererade seminariet och diskussionen, tackades särskilt för sin insats.

– Jag tror att många känner en hoppfullhet inför den omställning som industrin står inför och i många fall påbörjat. Samtidigt finns det en oro över obalansen mellan efterfrågan och utbud som uppstår i den här situationen. Det kommer att krävas en hel del flexibilitet och innovationsförmåga de närmaste åren men förutsättningarna borde vara goda att lyckas med detta just här i Sverige/Norden, säger Christer Ryman.

Läs även:

Lyckat svensk-finskt seminarium om biokol

Energimyndigheten stöttar forskning om biokol som ska testas hos Höganäs AB