Lyckat svensk-finskt seminarium om biokol

Jernkontorets och Metallinjalostajats seminarium om biokol och bioråvara samlade deltagare från flera verksamhetsområden under två dagar på Jernkontoret i slutet av september. Syftet med seminariet var att öka kunskapen, identifiera behov och etablera gränsöverskridande forskningssamarbeten som gynnar ökad användning av biokol och bioråvara i den nordiska metallindustrin.

Jernkontorets och Metallinjalostajats gemensamma seminarium "Use of Bioresources in the Metals Industry" hölls på Jernkontoret den 28–29 september 2022.

Jernkontoret och dess finska motsvarighet Metallinjalostajat genomförde i slutet av september ett seminarium om biokol och bioråvara. Seminariet arrangerades tillsammans med Oulo Universitet, Swerim och Samforsk klimat för att öka kunskapen, identifiera behov och etablera samarbeten inom biokol och användning av bioråvara i nordisk metallindustri. Under de två dagarna på Jernkontoret i Stockholm samlades aktörer från metallindustri, skogsindustri, teknikleverantörer samt högskolor och forskningsinstitut.

Utvecklingen mot en metallindustri som baseras på icke-fossila kolkällor går med full kraft. De stora stegen, med ersättande av koks med vätgas vid reduceringen av järnmalm, håller på att tas men det återstår att byta ut fossilt kol mot icke-fossilt dito i många metallurgiska processer, där kol som element kommer att vara nödvändigt under överskådlig tid.

Sveriges och Finlands stål- och metallindustri är intimt sammankopplad och de naturresurser som står till förfogande i länderna är i stort sett, identiska. Med ett ansvarsfullt utnyttjande av resurserna kan industrierna stärka sin världsledande position inom fossilfri tillverkning.

biokol2.jpgAnnika Roos, vd för Jernkontoret och Kimmo Järvinen, vd för Metallinjalostajat.

Många nordiska utmaningar återstår att tackla för att processmässiga egenskaper och rätt kvalitet på slutprodukter vid tillverkning av fossilfria metaller ska uppnås. Exempelvis gäller detta metallurgisk processteknik, behov och tillgång av bioråvara samt produktionskapacitet och infrastruktur för biokol.     

– Det finns mängder av forskningsområden där svensk och finsk stålindustri kan och bör samarbeta. Det finns dock lite praktiska utmaningar när det gäller mobilisering, samordning och finansiering som vi hoppas kunna överbrygga genom detta seminarium, säger Robert Vikman, forskningschef på Jernkontoret.

biokol3.jpgRobert Vikman, forskningschef på Jernkontoret.

Det svensk-finska seminariet syftade till att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan finska och svenska forskningsaktörer och teknikföretag för utveckling och användning av biobaserat kol.

Vid seminariet presenterades aktuell forskning, forskningsprogram och projekt. Det gavs en inblick i pågående forskning, utveckling och användning av fossilfritt kol vid metallproduktion. Deltagarna, som både fanns på plats på Jernkontoret och som såg seminariet via webbsändningen, fick bland annat ta del av metallindustrin förutsättningar, skogsindustrins tillgång av biobaserade rester, tillverkningsmetoder av biokol och möjliga finansieringsvägar.

 

Relaterad information: