Positivt att regeringen stärker yrkeshögskolan

Jernkontoret välkomnar det ökade anslaget till yrkeshögskoleutbildningen i vårändringsbudgeten som regeringen presenterade idag. En starkare yrkeshögskola är viktigt för järn- och stålindustrin, där många företag ser kompetensförsörjningen som en stor utmaning kommande år.

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, kommenterar vårändringsbudgeten som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade idag.

Som en del i regeringens vårändringsbudget ökades anslaget till yrkeshögskoleutbildningen med 1,6 miljarder kronor över de kommande sju åren. Detta är ett led i den utbyggnad av antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan som regeringen påbörjade i budgetpropositionen för 2024, som lades fram i höstas.

Jernkontoret välkomnar det ökade anslaget till yrkeshögskoleutbildningen. Kompetens från yrkeshögskolan är mycket eftertraktad av industrin. En ökning av antalet utbildningsplatser är viktig när många företag signalerar att kompetensförsörjningen fortsätter vara en stor utmaning.

– Det är positivt att regeringen fortsätter arbetet med att stärka yrkeshögskolan, då vi ser att dessa utbildningar är efterfrågade inom järn- och stålindustrin. Nu hoppas vi att vi får se förstärkningar av ingenjörsutbildningarna i den kommande forsknings- och innovationspropositionen som regeringen ska lägga fram senare i år, kommenterar Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

I gruv- och stålindustrins kompetensfärdplan lyfts den växande betydelsen av yrkeshögskolan. En av rekommendationerna i planen var att stärka utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan. Klicka här för att läsa gruv- och stålindustrins kompetensfärdplan.

Kompetensförsörjning är en av järn- och stålindustrins prioriterade frågor. Klicka här för att läsa vad vi tycker.