Positivt att regeringen ser vikten av forskning för svensk industris konkurrenskraft

Långsiktiga investeringar i forskning och utveckling behöver säkras för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att identifiera strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Jernkontoret välkomnar regeringens initiativ.

Foto: Pia Nordlander, BildN

Regeringen har gett Vinnova uppdraget att att leda en process för att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. I samarbete med näringsliv och andra berörda aktörer ska Vinnova identifiera områden att ”tillsammans kraftsamla kring”.  Detta för att långsiktigt säkra investeringar i forskning och utveckling i Sverige, i ett läge där industrin möter en allt hårdare internationell konkurrens.

– Sverige är och har länge varit en framstående forsknings- och tekniknation, men för att hänga med i dagens snabba teknikutveckling behöver vi göra strategiska vägval. Det är avgörande för att vi även framöver ska kunna var ett ingenjörsland och en stark tekniknation, säger utbildningsminister Mats Persson, i regeringens pressmeddelande.

Uppdraget, som ska slutredovisas den 31 oktober, ska ge regeringen ett kunskapsunderlag för framtida insatser som stärker Sveriges konkurrenskraft och näringslivets investeringar i forskning och utveckling.

– Forskning och innovation är avgörande för Sveriges och svensk industris fortsatta konkurrenskraft. Det är mycket positivt att regeringen ser vikten av långsiktighet och riktning i det arbetet, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

–  Stålindustrin är ett bra exempel på detta, där utvecklingen av avancerade specialstål och nya produktionstekniker har gjort de svenska företagen globalt konkurrenskraftiga, avslutar Gert Nilson.

Klicka här för att läsa regeringens pressmeddelande.