Eva Blixt om industriutsläppsdirektivet i Sveriges Radio

När EU:s reviderade industriutsläppsdirektiv ska implementeras är det viktigt med ett helhetsperspektiv på användningen av resurser som av energi och vatten. Annars riskerar klimatsmarta produkter att missgynnas. Det lyfter Jernkontorets Eva Blixt i ett inslag i P4 Gävleborg.

Sveriges Radio P4 Gävleborg har i ett inslag intervjuat Jernkontorets Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och expert på EU:s industriutsläppsdirektiv IED. Direktivet har nyligen reviderats och ska nu implementeras i EU:s medlemsländer. Bland annat innebär direktivet en begränsning av användningen av resurser som energi och vatten i industriella processer. Ett EU-gemensamt arbete pågår just nu för att landa i vilka nivåer dessa begränsningar ska ligga på.

I inslaget lyfter Eva Blixt riskerna med att en sådan reglering går emot avsikten om att främja en klimatsmart industri, om gränsvärdena för resursanvändning inte utgår från ett helhetsperspektiv. Detta skulle kunna missgynna svensk stålproduktion, som i vissa processer använder mer resurser i form av energi och vatten men som i gengäld har en hög kvalitet och därmed längre livslängd.

- Vad vi behöver göra nu är säkerställa att man inte sätter ett enda värde för all sorts stål, vi tillverkar ju ett par-tre tusen olika sorters stål i Sverige. De här produkterna är ur ett helhetsperspektiv väldigt klimatsmarta och resurseffektiva men i själva processen kostar de mer resurser. Så här gäller det verkligen att få kommissionen och medlemsstater att förstå detta i det kommande arbetet när de faktiska värdena ska sättas i Sevilla, säger Eva Blixt.

Klicka här för att lyssna på hela inslaget.