Deltagarrekord för Metalliska materials programkonferens

13–14 mars 2024 höll det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material sin årliga programkonferens på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Årets upplaga av programkonferensen slog alla tidigare deltagarrekord, med sammanlagt omkring 270 deltagare över de båda dagarna. Med så många deltagare på plats befäster Metalliska materials programkonferens sin position som Sveriges ledande mötesplats för metallforskning.

Programchef Gert Nilson hälsar välkommen till Metalliska materials Programkonferens 2024. 

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials programkonferens slog i år alla tidigare deltagarrekord. Runt 270 deltagare fanns på plats under de två dagar, 13–14 mars, som konferensen pågick på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Lokalen var fylld till absolut sista plats när moderatorn Karin Klingenstierna klev upp på scenen för att inleda första dagens program.

– Det nya deltagarrekordet visar att Metalliska materials programkonferens verkligen är en viktig mötesplats för svensk metallforskning, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material, som har sitt programkontor på Jernkontoret.

Nytt innovationsprogram tog plats på scen

Först upp på scenen var Lotta Sörlin och Rasmus Östlund, från Metalliska materials programkontor. De talade om hur programmet utvecklas under sina elva år och hur Metalliska material sista år planeras se ut.

Sedan var det dags för vad som på förhand varit programkonferensens riktigt stora snackis, det nya innovationsprogrammet Metals&Minerals. Maria Swartling, programchef för Metals&Minerals, berättade om den nya stora innovationssatsningen Impact Innovation och i synnerhet om det nyligen beviljade programmet Metals&Minerals. Hon fick sällskap på scenen av Charlotte Andersson, Swedish Mining Innovation, Lars-Inge Arwidson, Svenskt Aluminium, Jessica Elfsberg, Gjuteriföreningen och Gert Nilson, Jernkontoret. De diskuterade vad respektive industri har för forskningsbehov och hur deras förhoppning om Metals&Minerals ser ut.

Nästa ämne att lyftas var svensk innovationsförmåga. Ingrid Kihlander, RISE och Kristian Skånberg, Jernkontoret, talade om hur den svenska metallindustrins innovationsförmåga ser ut och hur hela industrin kan ta sig mot ett läge som passar metallindustrin bäst.

Nästkommande programpunkt behandlade klimatredovisning av produkter. Karin Östman, Jernkontoret och Helén Axelsson, Jernkontoret, presenterade vad klimatredovisningen innebär och hur långt standardiseringen kommit inom metallindustrin. Tania Irebo Schwartz, Swerim pratade om digitala produktpass och Åsa Lidén, Hedin Mobility Group, tog upp spårbarheten ur en produktsynvinkel.

Gunnar Mathiason, Högskolan i Skövde, beskrev AI ur ett så väl historiskt som framåtblickande perspektiv, samt tala om hur AI används inom svensk metallindustri idag. Fredrik Axelsson, Alleima, klev upp på scenen och berättade om hur Alleima använder AI, bland annat för att minska allvarliga defekter vid stränggjutning. Olof Karlsson, Husqvarna, berättade även om hur Husqvarna använder AI i sin produktion för att minska defekter och hur detta har förändrat deras arbetssätt.

Nästa talare Anna Vahlberg, Försvarets Materielverk, lyfter brännande aktuella frågor om vilka materialutmaningar som finns hos Försvarsmakten. Hon redogjorde bland annat för hur Försvarsmaktens forsknings- och teknikområden ser ut i praktiken och hur upphandlingen av forsknings- och utbildningstjänster går till. Hon tog även upp olika samverkansprogram, både nationella och internationella för innovation på försvarsområdet.

Sist ut under första dagens program var Peter Larsson, Regeringskansliet. Som regeringens samordnare för industrisatsningarna och samhällsomvandlingen i norr, gav han en lägesrapport om hur det faktiskt ser ut. Åhörarna fick bakgrunden till de stora satsningarna, var de befinner sig nu och vilka problem de har stött på under resans gång och hur det förhoppningsvis kommer att fungera framöver.

Efter att Karin Klingenstierna avslutat dagens program på stora scenen höll ett kort, men mycket välbesökt, informationsseminarium om Impact Innovation och Metals&Minerals i en av de mindre salarna.

– Det är många som är angelägna om att komma i gång med det nya programmet, det är fint att se ett så stort engagemang från aktörerna, säger Maria Swartling, programchef för Metals&Minerals.

Hederspris och Årets Brobyggare

En fullmatad konferensdag avslutades med ett trevligt mingel och en middag där hela 180 deltagare stannade kvar för att äta, samtala och bli underhållna.

Under middagen delades det också ut priser i tre olika kategorier. Priserna för Årets överlämning samt Projektstödens hederspris för bästa rapport tilldelades projekten DemRoll respektive PROFasD.

Den prestigefyllda utmärkelsen Årets brobyggare gick 2024 till Eva Lindh Ulmgren, chef för Tube R&D på Alleima. Juryns motiverade löd:

I både sin nuvarande tjänst som chef för Tube R&D på Alleima och sin tidigare position som chef för affärsområdet Material och Processutveckling på Swerim har Eva Lindh Ulmgren arbetat för att stärka kopplingen mellan företag, institut och högskolor. Hennes engagemang för den branschgemensamma forskningen inom bland annat Metalliska material och hennes arbete för att stödja och utveckla branschens yngre ingenjörer gör henne en föredömlig brobyggare”.

69 forskningsprojekt presenterade

Under programkonferensens andra dag presenteras alla Metalliska materials forskningsprojekt som fortfarande pågår eller som har avslutats sedan förra årets konferens. Detta skedde i fyra parallella sessioner då det var 69 olika forskningsprojekt som skulle presenteras. Alla sessioner var fyllda med intresserade åhörare under hela dagen och alla lämnade sessionerna fyllda av ny, intressant kunskap om metalliska materials forskningsprojekt.

Läs mer om forskningsprojekten i programkonferensens katalog (pdf)

En av de välbesökta sessionerna där Metalliska materials projekt presenterade sin forskning.

Se konferensen i efterhand

Konferensens första dag spelades in och programpunkterna finns att ta del av i efterhand, se:

Programkonferensen 2024 (youtube.com)